• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

MAMMOGRAFIA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 23 listopada 2016 11:22

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Panie w wieku 40-49 oraz 70-75 lat zapraszamy na bezpłatne badania, finansowane z Funduszy Norweskich! MAMMOGRAFIA

Konieczna wcześniejsza rejestracja i skierowanie lekarskie. Szczegóły na www.fundusze.mammo.pl

 • Goworowo – 5 grudnia przy Urzędzie Gminy, Ostrołęcka 21
 • Kadzidło – 5 i 6 grudnia przy Urzędzie Gminy, Targowa 4
 • Troszyn – 6 grudnia przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Szkolna 6
 • Olszewo-Borki – 6 grudnia przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Wyspiańskiego 2A
 • Łyse – 7 grudnia przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Kościelna 19
 • Lelis – 7 grudnia przy Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu, Szkolna 48
 • Baranowo – 7 grudnia przy Urzędzie Gminy, pl. Trzydziestolecia 7
 • Myszyniec – 8 grudnia przy Zespole Szkół Miejskich, ul. Dzieci Polskich 1

MAMMOGRAFIAInformacja

MAMMOGRAFIASkierowanie na badanie funduszowe

Poprawiony: środa, 23 listopada 2016 11:30
 
INFORMACJA - SPIS STANU STADA ZWIERZĄT GOSP. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 listopada 2016 17:49

ARiMR

 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004r o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2015 r., poz. 1172 t.j. ze zm.) oraz ustawą z dnia 23 września 2016r o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016r., poz. 1605) posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia - spis powinien być dokonany również za 2016r.

 

INFORMACJAINFORMACJA

Poprawiony: wtorek, 22 listopada 2016 17:52
 
INFORMACJA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 listopada 2016 17:29

INFORMACJA

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

Nowa siedziba Biura Powiatowego ARiMR w Ostrołęce - Wejście od ul. Farnej

ARiMR

Poprawiony: wtorek, 22 listopada 2016 17:41
 
OBWIESZCZENIE NA 29.11.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 listopada 2016 12:16

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie  zawiadamiam, że  zwołuję  XVIII sesję  Rady  Gminy  Lelis na  dzień 29 listopada 2016r. (wtorek) na godz.14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Lelisie  z  następującym porządkiem obrad :

1.  Otwarcie Sesji
2.  Przyjęcie porządku obrad
3.  Przyjęcie protokołu  z XVII Sesji Rady Gminy
4.  Interpelacje i wnioski radnych
5.  Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6.  Informacje  z zakresu :

a) realizacji działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych w roku 2016
b) ochrony zdrowia

7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis  na  lata 2016-2019
b) zmiany uchwały budżetowej na  rok 2016
c) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”                                                                                      
d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Lelis a Miastem Ostrołęką i Gminą Olszewo-Borki dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020

8. Wolne wnioski i zapytania
9. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
10. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

Poprawiony: wtorek, 22 listopada 2016 12:20
 
OGŁOSZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 listopada 2016 10:51

STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego ws. wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

OGŁOSZENIEOgłoszenie Starosty Ostrołęckiego

 
INFORMACJA 16.11.2016 R. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 listopada 2016 15:36

STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 383, 384, 372 w obrębie SZAFARCZYSKA gm. Lelis

INFORMACJAINFORMACJA 16.11.2016 R.

 
MAZOWIECKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 15 listopada 2016 10:16

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Informujemy że 7 października 2016 r. zakończył się naboru kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących mazowiecki III sektor. Obecnie trwa kolejny etap wyboru członków Rady, tj. głosowanie na kandydatów, których zgłoszenia pozytywnie przeszły weryfikacje formalną.

W załączeniu informację o naborze oraz zaproszenie i karta do głosowania:

MRDPP Pismo UMWM w Warszawie

MRDPP Zaproszenie do głosowania

MRDPP Karta do głosowania MRDPP 2016

Poprawiony: wtorek, 15 listopada 2016 10:32
 
WIEŚCI GMINNE NR 6 (69) – LISTOPAD 2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 04 listopada 2016 13:57

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 6 (69) - listopad 2016 r. WIEŚCI GMINNE

 
ZAWIADOMIENIE 28.10.2016 R. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 03 listopada 2016 15:47

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie 28.10.2016 r.

 
OBWIESZCZENIE 28.10.2016 R. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 03 listopada 2016 15:44

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 28.10.2016 r.

 
SPACER LEŚNY Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 03 listopada 2016 14:51

Klub Kolarski 24h zaprasza ! www.kk24k.pl można również dołączyć do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/580564055464738/
Zapraszamy serdecznie mieszkańców gminy do udziału w naszym corocznym spacerze.

SPACER LEŚNY

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy serdecznie wszystkich klubowiczów, sympatyków Klubu z rodzinami oraz osoby lubiące ruch na świeżym powietrzu na spacer po ścieżkach leśnych w pięknym otoczeniu jesiennego lasu Nadleśnictwa Ostrołęka. SPACER LEŚNY

Trasą przemarszu będzie piękny obszar leśny w miejscowości Dąbrówka gmina Lelis.

 • zaproszeni są wszyscy, którzy lubią ruch na świeżym powietrzu,
 • tempo spacerowe,
 • można spacerować z kijkami Nordic Walking.


POKAZ PRAWIDŁOWEJ TECHNIKI PORUSZANIA SIĘ Z KIJAMI ZAPREZENTUJE INSTRUKTOR NORDIC WALKING.
Dystans spaceru ok. 10km

Spacerowaliśmy już w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Ostrołęka:

 • Czarnowiec 2013
 • Przystań 2014
 • Lelis 2015

Przyszła pora na Spacer Leśny 2016, który odbędzie się w niedzielę 13 listopada 2016r.
W ubiegłych latach chodziliśmy po leśnych trasach organizowanych przez nas wyścigów "Kurpie MTB" oraz "LeŚnego BieGu". W tym roku pójdziemy śladami trasy Kurpie MTB w Dąbrówce gmina Lelis. Miejscem zbiórki będzie najprawdopodobniej parking Leśny przy drodze Nasiadki - Dąbrówka (jadąc od Lelisa po prawej stronie) dokładnie tu:
https://goo.gl/maps/bi6DDANyy7Q2

Można również zlinkować zdjęcia z ubiegłorocznego spaceru w Lelisie - foto Pijący_mleko :
https://plus.google.com/photos/117027008193336876250/albums/6217452223030066561

PS. Zasadą naszego spaceru jest to, że nie organizujemy ani nie zapewniamy posiłku i picia. Każdy uczestnik we własnym zakresie zabiera do plecaka to co lubi :) Oczywiście jeśli ma tylko taką ochotę. Celem spaceru jest tylko ruch na świeżym powietrzu - objadamy się w domu :)

Klub Kolarski 24h
http://kk24h.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 83

TŁUMACZ STRONĘ

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

KFSdW

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80