• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

ANKIETA

ANKIETA odpady

Ankieta dla mieszkańców gminy o segregacji:

Wypełnij ankietę

GOSP. KOM.

odpady

odpady

 

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że z dniem 1 maja 2016 r. zmieniły się stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

 • odpady zbierane w sposób selektywny: 25 zł. miesięcznie
 • odpady zbierane w sposób zmieszany: 40 zł. miesięcznie.

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

APEL GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 sierpnia 2016 16:35

lekarz_weterynarii.jpg

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII

APEL GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

INSPEKCJA WETERYNARYJNAAPEL GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 
DOŻYNKI NA KURPIACH 2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 sierpnia 2016 16:00

DOŻYNKI REGIONALNE NA KURPIACH
GMINA LELIS - 21.08.2016 r.

DOŻYNKI NA KURPIACH DOŻYNKI NA KURPIACH DOŻYNKI NA KURPIACH

fot. Antoni Kustusz

Poprawiony: wtorek, 23 sierpnia 2016 16:18
 
OBWIESZCZENIE 19.08.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 sierpnia 2016 13:17

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lelis

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji

Dotyczy: "Odbudowa jazu na rzece Rozga w m. Długi Kąt, gm. Lelis oraz w m. Wykrot, gm. Myszyniec, pow. Ostrołęcki - JAZ NA RZECE ROZOGA w KM 15+710. Rozbiórka obiektu hydrotechnicznego i budowa jazu piętrzącego, wraz z przepławką do migracji organizmów wodnych"

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 19.08.2016 r.

 
OBWIESZCZENIE 17.08.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 18 sierpnia 2016 13:34

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kadzidło

Dotyczy: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2536W od drogi Nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo od km 5+720,00 do km 15+050,00"

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 17.08.2016 r.

 
KURPIE MTB - DĄBRÓWKA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 17 sierpnia 2016 13:17

KURPIE MTB - DĄBRÓWKA

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej imprezie kolarskiej organizowanej przez Klub Kolarski 24h. 28 sierpnia 2016r. o godz. 11:00 startujemy w Dąbrówce gmina Lelis, pow. ostrołęcki.
Tym razem do Dąbrówki na kolarskie święto zaprasza nas Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik.

Tradycyjnie już dla zawodników będą przygotowane trzy trasy:KURPIE_MTB_DABROWKA

 • MINI - 8km
 • MIDI - 19km
 • MAXI - 36km
 • oraz "Złoty Dzwonek" dla przedszkolaków


Trasa będzie poprowadzona po duktach leśnych Nadleśnictwa Ostrołęka, Leśnictwa Dąbrówka i będzie zawierała sporo elementów technicznych, ale zapewniamy, że każdy amator kolarstwa będzie w stanie pokonać tę leśną trasę.
Dla zwycięzców w wielu kategoriach wiekowych ponad 60 pucharów i nagród rzeczowych !

Więcej informacji o wyścigu oraz regulamin znajdziecie państwo na stronie organizatora www.kk24h.pl

Bezpośredni link do zapisów:  https://elektronicznezapisy.pl/event/685.html

Link do trasy nagranej przez Krzysztof Serafiński: https://www.youtube.com/watch?v=GfEJXrcc9jo

Zapraszamy serdecznie do Dąbrówki !


P.S.
Zapraszamy również na objazd trasy wyścigu, który odbędzie się już w niedzielę 21.08.2016 o godz. 11:00 Zbiórka przy Remizie OSP w Dąbrówce.

KURPIE MTBREGULAMIN Wyścigu Kolarskiego KURPIE MTB

Marek Karczewski
Klub Kolarski 24h

Poprawiony: środa, 17 sierpnia 2016 13:31
 
INFORMACJA - AKCYZA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 17 sierpnia 2016 08:23

Urząd Gminy w Lelisie przypomina i informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa  się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. ON

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lelisie (pok. Nr 4) w terminie od 1 do 31 sierpnia  2016 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w  okresie  6 miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku (od 1 lutego 2016 r.  do 31 lipca 2016 r.).

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lelis.pl

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2016 r. – 1,00 zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota rocznego limitu tj. 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.

Poprawiony: środa, 17 sierpnia 2016 08:25
 
OBWIESZCZENIE 09.08.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 sierpnia 2016 14:59

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lelis

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 09.08.2016 r.

Poprawiony: piątek, 12 sierpnia 2016 15:00
 
DOŻYNKI NA KURPIACH - LELIS 2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 sierpnia 2016 09:29

Przedstawiamy program na tegoroczną imprezę dożynkową,
która odbędzie się w dniu

21 sierpnia 2016 r.

Serdecznie zapraszamy!

DOŻYNKI NA KURPIACH

Poprawiony: wtorek, 16 sierpnia 2016 14:57
 
OBWIESZCZENIE 09.08.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 sierpnia 2016 13:42

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP.

GAZ

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 09.08.2016 r.

 
REKRUTACJA NA SZKOLENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 sierpnia 2016 14:38

REKRUTACJA NA SZKOLENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia
z zakresu pisania wniosków o przyznanie pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. KURPSIE RAZEM

Terminy i miejsca spotkań:

1) 22.08.2016r. - "Karczma Marysieńka", ul. Poległych 2, 07-430 Myszyniec;

2) 23.08.2016r. - Sala Bankietowa Wenus, ul. Trasa Mazurska 15, 07-420 Kadzidło;

3) 24.08.2016r. - Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki.

4) 25.08.2016r. - Sala Bankietowa’’ U Cichosza”, ul Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele

5) 31.08.2016r. – Zajazd Borowik, Łodziska 1A, 07-402 Lelis

 

INFORMACJAInformacja

Poprawiony: poniedziałek, 08 sierpnia 2016 15:02
 
KOMUNIKAT Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 05 sierpnia 2016 08:58

KOMUNIKAT
KRUS Placówki Terenowej w Ostrołęce
ws. terminu na opłacenie składek za III kw. 2016r.

KRUS

Informacja dla rolników, którzy w lipcu 2016 r. nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 2016 r.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale 2016 r. pozostają na tym samym poziomie co w II kw. 2016 r.

W związku tym:

1) w ubezpieczeniu społecznym rolników miesięczna:

 • składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu
 • podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 88,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu
 • dodatkowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla gospodarstw rolnych obejmujących powierzchnie powyżej:
 • 50 ha przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 106,00 zł
 • 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi  212,00 zł
 • 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 318,00 zł
 • 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 424,00 zł.

2) w ubezpieczeniu zdrowotnym miesięczna składka za każdego    podlegającego ubezpieczeniu:

 • rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych wynosi 1 zł za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych,
 • domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej wynosi 129 zł.

Ponadto Kasa informuje, że indywidualnie opłacana składka miesięczna na ubezpieczenie zdrowotne za rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wynosi 9% zadeklarowanej podstawy wymiaru składki.

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1850 zł. W związku z tym, w 2016 r. dla rolników prowadzących działy specjale produkcji rolnej najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 167 zł (tj. 9% x 1850 zł).

Ustawowy termin opłacenia kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej upływa ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

W III kwartale 2016 r. ustawowy termin płatności przypada w niedzielę, 31 lipca 2016 r., zatem zgodnie z mającymi na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zastosowanie przepisami art. 12 § 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, składki opłacone do dnia 1 sierpnia 2016 r. traktowane są jako opłacone w terminie płatności.

Kasa przypomina, że wypełniając przekaz do zapłaty składek za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników albo na ubezpieczenie zdrowotne w polu - „Tytułem” należy wpisać odpowiednio „składki za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” albo „składki za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne” oraz numer UNO lub NKU płatnika składek.

Dodatkowo Kasa przypomina, że w przypadku zmiany adresu korespondencyjnego, o zmianie tej należy niezwłocznie poinformować właściwą Placówkę Terenową KRUS lub odpowiedni Oddział Regionalny KRUS prowadzący sprawy z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników lub ubezpieczenia zdrowotnego rolnika opłacającego składki.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 79

TŁUMACZ STRONĘ

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

KFSdW

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIE


WFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

NFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

POLECAMY

STADION

POKL

Ulti Clocks content

KANAŁ RSS

feed-image Wpisy

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80