• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

WYBORY 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE

na temat projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.

Proszę o wyrażenie opinii wypełniając poniższą ankietę:

ANKIETA

WZORY FORMULARZY

PKW

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 października 2010 14:11

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
________________________________________________

LelisUprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy na dzień 30 sierpnia 2010r. (poniedziałek) na godz. 900 w lokalu Urzędu Gminy Lelis ( sala nr 12 ) z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 28 października 2010 15:28
Więcej…
 
KURPIOWSKI JANTAR Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 października 2010 14:07

Zaproszenie-Regulamin
IV Ogólnopolski Turniej w Ringo LUKS „Kurpiowski Jantar”
11 września 2010 roku

Miejsce zawodów: Stadion LZS w Szafarczyskach gmina Lelis

  1. Cel imprezy: upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie ogólnopolskim, zdobycie doświadczeń przez dzieci i młodzież wiejską, udział reprezentantów środowiska wiejskiego powiatu ostrołęckiego w zawodach ogólnopolskich. Konfrontacja z zawodnikami z wiodących polskich ośrodków ringo, popularyzacja gry w powiecie ostrołęckim, promocja regionu kurpiowskiego.
  2. Organizator turnieju: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Nasiadki” przy wsparciu finansowym w formie powierzenia wykonania zadania przez Zarząd Powiatu Ostrołęckiego.
  3. Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Ringo, Wójt Gminy Lelis, Zespół Szkół w Lelisie, Szkoła Podstawowa w Nasiadkach.
  4. Fundatorzy nagród: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Mazowieckie Zrzeszenie LZS, Ludowe Zespoły Sportowe w Lelisie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach.
  5. W zawodach uczestniczyć mogą reprezentacje szkół i LUKS z terenu powiatu ostrołęckiego oraz zaproszone ekipy zrzeszone w Polskim Towarzystwie Ringo.
  6. Program zawodów:

Poprawiony: środa, 13 października 2010 14:11
Więcej…
 
INFORMACJA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 października 2010 14:05

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w 2010 r. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, za producenta rolnego uważa się osobę będącą w posiadaniu lub współposiadaniu (w tym dzierżawcę) gospodarstwa rolnego. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Więcej…
 
POWSZECHNY SPIS ROLNY Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 października 2010 14:03

Szanowna Pani/Szanowny Pan

W dniach od 1 września do 31 października 2010r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny, według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 2400, na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040). Pracami spisowymi kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przy pomocy Centralnego Biura Spisowego działającego w GUS. Lokalnie prace spisowe prowadzone są przez wojewódzkie (z siedzibą w każdym wojewódzkim urzędzie statystycznym) i gminne biura spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 37).

Więcej…
 
I N F O R M A C J A Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 października 2010 14:02

Lelis, dnia 06 sierpnia 2010 r.

Zgodnie z § 6 uchwały NR XXVI/130/09 Rady Gminy Lelis z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków informuję, że do dnia 23 sierpnia 2010 r. należy składać wnioski o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy p. nr 3 u Kazimierza Majk lub w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lelis (www.lelis.samorzady.pl).

Więcej…
 
„MAGAZYNIER z obsługą wózka jezdniowego” Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 października 2010 13:26

„MAGAZYNIER z obsługą wózka jezdniowego”
W związku z przyznaniem Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT Radzie Regionalnej w Ostrołęce dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacje projektu pt. „Rolnik zyskuje nowy zawód” nr projektu POKL.06.03.00-14-039/09 pragniemy poinformować, że rozpoczynamy realizację projektu skierowanego do mieszkańców gmin: Lelis, Olszewo-Borki, Rzekuń.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 października 2010 13:24

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
________________________________________________

LelisUprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy na dzień 12 sierpnia 2010r. (czwartek) na godz. 900 w lokalu Urzędu Gminy Lelis ( sala nr 12 ) z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 28 października 2010 15:28
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 października 2010 13:18

Z a w i a d o m i e n i e
Lelis, dnia 15 czerwca 2010 r.


Nr ROŚ. 6032-2/10

Urząd Gminy w Lelisie informuje , że rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane przez powódź na wskutek powtarzających się ulewnych opadów deszczu w miesiącu maju bieżącego roku mogą zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Lelisie.

Sporządzanie protokołów strat odbywać się będzie w godzinach od 9.00 do 15.00 w budynku Urzędu Gminy w Lelisie wejście B w pokoju nr 6 zgodnie z podanym harmonogramem:

 

Poprawiony: środa, 13 października 2010 13:19
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 października 2010 13:14

WOJEWODA MAZOWIECKI

Na podstawie art. 11 f ust. 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z póżń. zm./oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z póżn. zm./, zawiadamia że:

 

Poprawiony: czwartek, 28 października 2010 15:15
Więcej…
 
WESELE KURPIOWSKIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 października 2010 09:59

Wójt Gminy Kadzidło; Proboszcz Parafii Kadzidło
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle
zapraszają na
Wesele Kurpiowskie MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY
pod patronatem Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego Marszałka Województwa Mazowieckiego


Program:

18 CZERWCA
II Światowy Zjazd Kurpiów 12.00 – Koncert fortepianowy – muzyka Chopina Msza Święta w intencji Kurpiów
15.30 - Koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca im. T. Sygietyńskiego
MAZOWSZE 17.00 - Spotkanie panelowe w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle
18.00 – Koncert inauguracyjny Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego
21.00 – Koncert Kapeli Kurpiowskiej z Łomży

Poprawiony: czwartek, 07 października 2010 10:01
Więcej…
 
STYPENDIA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 października 2010 09:58

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów z terenu ośmiu gmin: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki.

Stypendium zostanie przyznane 10 osobom w wysokości 5 000,00zł, na okres pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie i będzie wypłacane przez 10 miesięcy (od października 2010r. do lipca 2011r.) po 500,00zł miesięcznie, na indywidualne konto stypendysty.

Poprawiony: czwartek, 07 października 2010 10:03
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 następna > ostatnia >>

Strona 89 z 90

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

KRS - PRZEGLĄDARKA

KSIĘGI WIECZYSTE - PRZEGLĄDARKA

MAiC

OBYWATEL.GOV.PL

MJWPU

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ODWIEDZAJĄCYCHBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80