• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

WYBORY 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE

na temat projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.

Proszę o wyrażenie opinii wypełniając poniższą ankietę:

ANKIETA

WZORY FORMULARZY

PKW

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

GMINA LELIS - DROGI
INWESTYCJA DROGOWA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 stycznia 2017 15:06

INWESTYCJA DROGOWA

Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 – Obierwia – Chudek - Baranowo została zrealizowana w 2016 roku.  Inwestycja była współfinansowana ze środków  budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz wspólnie z Powiatem Ostrołęckim na podstawie umowy partnerskiej. Zadanie było uwzględnione w  planie inwestycyjnym Gminy  Lelis na rok 2016. Przebudowano odcinek drogi o łącznej długości 2,125 km, który przebiega przez teren Sołectw Obierwia i Aleksandrowo. Powstała jezdnia jednopasmowa , dwukierunkowa z  nawierzchnią  bitumiczną  o szerokości 5,50 m. Ponadto zakres rzeczowy obejmował min.: budowę chodnika na odc. 225 mb; wykonanie jednostronnego pobocza na odc. 2,076 km; przebudowę 4 skrzyżowań; budowę jednego przepustu; budowę zjazdów indywidualnych i publicznych; wykonanie poboczy z kruszywa; wykonanie miejsc postojowych; wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, wygrodzenia, azyle); montaż 4 opraw oświetlenia ulicznego na nowych słupach oraz usunięcie kolizji w zakresie jednego słupa. Uzyskane efekty rzeczowe zdecydowanie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość zadania  wyniosła 1 155 691,90 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 577 845,00 złotych, pomoc finansowa Powiatu Ostrołęckiego w kwocie 450 000,00 złotych. Pozostała część kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane zostały pokryte ze środków własnych Gminy Lelis.  

Poprawiony: wtorek, 17 stycznia 2017 15:13
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 czerwca 2016 13:17

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Dotyczy: Rozbudowy dróg gminnych Nr 250630W i 250632W wraz z budową łącznika w miejscowości Białobiel gm. Lelis.

OBWIESZCZENIE  WOJEWODY MAZOWIECKIEGOObwieszczenie

 
INFORMACJA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 stycznia 2015 15:55

W związku z trwającym okresem zimowym informuję, iż prace wykonywane na drogach gminnych i wewnętrznych ogólnodostępnych będących w zarządzie Wójta Gminy mają na celu złagodzenie skutków zimy a nie całkowitą ich likwidację. Odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych ogólnodostępnych sprawuje Urząd Gminy, który przyjmuje wszelkie zgłoszenia o utrudnieniach. DROGA
Standardem zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lelis jest zapewnienie przejezdności dróg. Odśnieżanie odbywać się będzie po ustaniu silnego wiatru oraz opadów śniegu. Jezdnie będą odśnieżane na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu noże zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg , błoto pośniegowe bądź nabój śnieżny - do 24 godzin. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych wiatrów dopuszcza się przerwy w ruchu  trwające do 48 godzin – po ustaniu zjawisk atmosferycznych. Zwalczanie śliskości odbywać się będzie wyłącznie na odcinkach po których porusza się komunikacja publiczna.

Utrudnienia panujące na drogach gminnych i wewnętrznych ogólnodostępnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Lelisie w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 7: 45 – 15:45,
  • wtorek: 9:00 – 17:00

pod numerem telefonu (29) 7611988.

Utrudnienia panujące na drogach powiatowych należy zgłaszać do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w dni robocze w  godzinach 7:00 – 15:00  pod numerem telefonu (29) 760 26 53.


Wójt Gminy
/-/ Stefan Prusik

Poprawiony: środa, 07 stycznia 2015 16:05
 


MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

KRS - PRZEGLĄDARKA

KSIĘGI WIECZYSTE - PRZEGLĄDARKA

MAiC

OBYWATEL.GOV.PL

MJWPU

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ODWIEDZAJĄCYCHBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80