• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

WYBORY 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE

na temat projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.

Proszę o wyrażenie opinii wypełniając poniższą ankietę:

ANKIETA

WZORY FORMULARZY

PKW

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 czerwca 2015 12:02

W dniu 31 maja 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kulturalno - Oświatowym odbyło się spotkanie informacyjne dla Mieszkańców Gminy zorganizowane w związku z przystąpieniem Gminy Lelis do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W spotkaniu uczestniczył Adam Czekański przedstawiciel firmy BIO-SAN, która zajmuje się opracowaniem Planu. Tematyką spotkania były m.in. zakres i cel projektu oraz możliwości, jakie dają plany gospodarki niskoemisyjnej. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Zainteresowani mieli możliwość wypełnienia ankiet wykorzystanych dla potrzeb utworzenia wykonania bazy danych emisji CO2 na terenie Gminy Lelis (były dostępne ankiety zarówno dla właścicieli budynków mieszkalnych i usługowych).

Projekt pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis”, finansowany jest w 85 % ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czasie spotkania prowadzona była dyskusja na temat optymalizacji pracy systemów grzewczych w budynkach indywidualnych i możliwości wymiany źródeł ciepła na nowocześniejsze i bardziej wydajne. W ramach przeprowadzonego spotkania informacyjnego były omawiane  również zagadnienia związane z ochroną środowiska na terenie gminy, a tym samym  ograniczanie niskiej emisji poprzez zastosowanie  instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii

Poprawiony: poniedziałek, 14 września 2015 08:59
 
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 czerwca 2015 15:00

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LELIS

Szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy Lelis w ramach projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  Lelis”.
Od  dnia 1 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lelis odbyło się 24-godzinne szkolenie dla pracowników Urzędu dotyczące problematyki związanej z przygotowaniem i wdrożeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej (podstawy naukowe, regulacje prawne, strategie UE oraz Polskie, praktyczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej).
  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (cel, zakres i struktura).
  • Zasady opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (spójność z innymi dokumentami, planowanie działań, zapewnienie udziału interesariuszy).
  • Inwentaryzacja emisji (zasady opracowania inwentaryzacji, podział na grupy źródeł, źródła danych, metody).
  • Realizacja działań przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (struktury odpowiedzialne, koordynacja).
  • Monitoring realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (metodyka monitorowania, zbieranie danych, raportowanie, podział odpowiedzialności).
  • Aktualizacja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (ewaluacja rezultatów, planowanie działania korygujących, aktualizacja planu).

Szkolenie przeprowadził Adam Czekański, przedstawiciel firmy BIO-SAN, która zajmuje się opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis. W ramach szkolenia zostały przekazane materiały szkoleniowe. Szkolenie miało na celu przygotowanie pracowników Urzędu Gminy Lelis  do koordynacji  działań    przewidzianych do realizacji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Poprawiony: poniedziałek, 14 września 2015 08:59
 
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 maja 2015 13:56

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy  Lelis w sprawie  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, Rada Gminy  Lelis w drodze uchwały wyraziła wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis. Na ten cel Gmina pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis".

Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gmina będzie mogła w przyszłości uzyskać dofinansowanie do różnego rodzaju inwestycji, takich jak np.: termomodernizacja budynków, wymiana indywidualnych źródeł ciepła czy modernizacja oświetlenia ulicznego. Tego typu działania wpłyną korzystnie na rozwój naszej gminy oraz poprawę stanu środowiska, a tym samym na poprawę jakości życia mieszkańców.

Apelujemy do mieszkańców Gminy  oraz przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Gminy o wypełnienie ankiet dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy Lelis  oraz na stronie internetowej.

Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby, możliwości i zamiary przedsiębiorców i mieszkańców Gmin Lelis  w zakresie działań objętych planem.

W celu omówienia powyższych zagadnień organizujemy spotkanie Interesariuszy, na które zapraszamy w dniu 31 maja 2015 r. w godzinach 11 do 13   w budynku Gminnego Ośrodka Kulturalno – Oświatowego w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis

ZAPRASZAMY !!!

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do aktywnego współudziału w tworzeniu Planu.  W tym celu zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym spotkaniu informacyjnym i wypełnienia ankiety dostępniej na stronie internetowej gminy www.lelis.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

Wypełnioną ankietę można złożyć do dnia 1 czerwca 2015 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Lelis, przesłać na adres: ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis lub drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub bezpośrednio do wykonawcy planu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: poniedziałek, 14 września 2015 08:58
 
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 maja 2015 14:59

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Gmina Lelis opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej dokumentem Strategia Europa 2020 oraz przyjętym w roku 2007 Pakietem Klimatyczno-Energetycznym państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia działań zmierzających do budowy gospodarki niskoemisyjnej, wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu.
Niska emisja jest to całość emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł emisji. Natomiast „gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.
Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gmina będzie mogła w przyszłości uzyskać dofinansowanie do różnego rodzaju inwestycji, takich jak np.: termomodernizacja budynków, wymiana indywidualnych źródeł ciepła czy modernizacja oświetlenia ulicznego. Tego typu działania wpłyną korzystnie na rozwój naszej gminy oraz poprawę stanu środowiska, a tym samym na poprawę jakości życia mieszkańców.
Do prawidłowego wykonania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis”, jak również zaplanowania realnych działań na terenie gminy, konieczne będzie pozyskanie odpowiednich informacji, m.in. w postaci inwentaryzacji źródeł ciepła, zużycia energii w budynkach zlokalizowanych w obrębie gminy oraz określenie emisji gazów z procesów energetycznych na terenie gminy.
Dlatego też, aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji i wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków Wójt Gminy Lelis zwraca się z prośbą o udział w ankietyzacji przygotowanej przez firmę Adam Czekański Bio-San i skierowanej do właścicieli indywidualnych zasobów mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych oraz obiektów usługowych.
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do aktywnego współudziału w tworzeniu Planu.  W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dostępniej na stronie internetowej gminy www.lelis.pl. W razie pytań dotyczących Planu prosimy o kontakt z Wykonawcą – Adam Czekański BIO-SAN e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 509 793 106.
Wypełnioną ankietę można złożyć do dnia 1 czerwca 2015 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Lelis, przesłać na adres: ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis lub drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

GOSPODARKA NISKOEMISYJNAAnkieta budynki użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze

GOSPODARKA NISKOEMISYJNAAnkieta budynki indywidualne

Poprawiony: poniedziałek, 14 września 2015 08:58
 
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 kwietnia 2015 13:19

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Gmina Lelis przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań na obszarze administracyjnym gminy, zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Projekt pt. „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LELIS” realizowany przy współfinansowaniu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji kotłowni w budynkach mieszkalnych, publicznych i zakładowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy Lelis

Plan opracowuje firma BIO-SAN, która została wyłoniona w drodze Zapytania ofertowego. W razie pytań odnośnie Planu prosimy o kontakt z Wykonawcą – Adam Czekański BIO-SAN e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 509 793 106.

Poprawiony: poniedziałek, 14 września 2015 08:58
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 marca 2015 15:40

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 20 lutego 2015 r. nr PFP.042.1.2.2015

INFORMACJAInformacja o wyborze oferty - 4.03.2015 r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 lutego 2015 16:28

ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis.

Zamawiający:

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07 -402 Lelis

tel. (29) 7611981, fax (29) 7611980

ZAPYTANIE OFERTOWEZapytanie ofertowe na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis

ZAPYTANIE OFERTOWEZapytanie ofertowe na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 lutego 2015 16:23

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis.

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie 20.02.2015 r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE - PYTANIA I ODPOWIEDZI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 lutego 2015 11:45

ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 13.02.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi 13.02.2015 r.

Poprawiony: piątek, 13 lutego 2015 11:50
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 11.02.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 lutego 2015 13:22

ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis.

Zamawiający:

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07 -402 Lelis

tel. (29) 7611981, fax (29) 7611980

ZAPYTANIE OFERTOWEZapytanie ofertowe na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis

ZAPYTANIE OFERTOWEZapytanie ofertowe na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis

ZAPYTANIE OFERTOWE - pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi - 13.02.2015 r.

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie 20.02.2015 r.

Poprawiony: piątek, 20 lutego 2015 16:21
 


MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

KRS - PRZEGLĄDARKA

KSIĘGI WIECZYSTE - PRZEGLĄDARKA

MAiC

OBYWATEL.GOV.PL

MJWPU

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ODWIEDZAJĄCYCHBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80