• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

WYBORY 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE

na temat projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.

Proszę o wyrażenie opinii wypełniając poniższą ankietę:

ANKIETA

WZORY FORMULARZY

PKW

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

SESJE RADY GMINY LELIS


XXV SESJA RADY GMINY LELIS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 czerwca 2017 11:18

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie  zawiadamiam, że  zwołuję  XXV sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 30 czerwca 2017 r. (piątek) na godz. 13:00 w  sali Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie z  następującym porządkiem obrad:


1.  Otwarcie Sesji
2.  Przyjęcie porządku obrad
3.  Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy
4.  Interpelacje i wnioski radnych
5.  Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6.  Przyjęcie  sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu gminy  Lelis za 2016 r.;

a) wystąpienie Wójta
b) przedstawienie opinii przez Komisje Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lelis za rok 2016
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lelis wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za rok  2016

7. Ocena  zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Lelis-podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji ocenie zasobów pomocy społecznej
8. Informacja za  rok 2016 o działalności Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Lelis na lata 2017-2023,
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
c) nadania nazwy ulicy w miejscowości Białobiel,
d) skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie.

10. Wolne wnioski i zapytania,
11. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania,
12. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 
OBWIESZCZENIE - SESJA RADY GMINY 23.05.2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 maja 2017 15:20

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie zawiadamiam, że  zwołuję  XXIV sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 23 maja  2017 r. (wtorek) na godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Lelisie  nr 12 z  następującym porządkiem obrad:


1.  Otwarcie Sesji
2.  Przyjęcie porządku obrad
3.  Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy
4.  Interpelacje i wnioski radnych
5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
b) powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Rozbudowa  oczyszczalni ścieków w  Lelisie i budowa  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gmina Lelis” w ramach działania 2.3  Gospodarka  wodno-ściekowa  w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w   tym adaptacja  do  zmian  klimatu Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020

6. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

 
OBWIESZCZENIE - SESJA RADY GMINY 28.04.2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 kwietnia 2017 14:24

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

Uprzejmie zawiadamiam, że  zwołuję  XXIII sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 
28 kwietnia 2017 r.
(piątek) na godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie nr 12 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6. Sprawozdanie za 2016 r. :

a) ze  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na  terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce z uwzględnieniem terenu gminy Lelis
b) z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego za 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na  lata 2017-2023
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
c) przyjęcia przez Gminę do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,Priorytet II-Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, działanie 2.3.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

9. Wolne wnioski i zapytania
10. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
11. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

Poprawiony: środa, 19 kwietnia 2017 14:33
 
OBWIESZCZENIE - SESJA RADY GMINY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 marca 2017 16:48

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie zawiadamiam, że  zwołuję  XXII sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 30 marca 2017 r. (czwartek) na godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Lelisie  nr 12 z  następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: poniedziałek, 03 kwietnia 2017 08:29
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE - SESJA RADY GMINY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 lutego 2017 13:42

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie zawiadamiam, że  zwołuję  XXI sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień
27 lutego 2017 r. (poniedziałek) na godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Lelisie  nr 12 z  następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: wtorek, 21 marca 2017 17:20
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

KRS - PRZEGLĄDARKA

KSIĘGI WIECZYSTE - PRZEGLĄDARKA

MAiC

OBYWATEL.GOV.PL

MJWPU

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ODWIEDZAJĄCYCHBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80