• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA
PRACA NA ZAJĘCIACH Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 lutego 2013 10:29

INDYWIDUALIZACJA INDYWIDUALIZACJA INDYWIDUALIZACJA

Poprawiony: poniedziałek, 25 lutego 2013 10:35
 
POLITYKA RÓWNOŚCIOWA W PO KL Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 09 listopada 2012 15:45

UEW dniu 08.11.2012 r. w Urzędzie Gminy w Lelisie odbyło się bezpłatne szkolenie na temat „Polityka równościowa w PO KL”. Spotkanie przeprowadzono w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Lelis- Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Trenerką szkolenia była pani Elżbieta Oskwarek współpracująca z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce. W spotkaniu wzięło udział 17 osób, szkolenie skierowane było do dyrektorów szkół oraz koordynatorówINDYWIDUALIZACJAszkolnych wyżej wymienionego projektu.

Podczas szkolenia poruszono zagadnienia:

1. Kontekst Polityki równości płci, m.in. pojęcia gender, stereotypy, dyskryminacja.
2. Bariery w osiąganiu faktycznej równości płci.
3. Założenia polityki równości płci, m.in. rodzaje projektów, wytyczne unijne.
4. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w pracy metodą projektową- działania, rezultaty, zarządzanie, ewaluacja i monitoring.

Poprawiony: piątek, 09 listopada 2012 16:53
 
SP ŁĘG STAROŚCIŃSKI - SPOTKANIE Z RODZICAMI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 listopada 2012 10:25

UE

 

W dniu 30.10. 2012 r. w Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). W spotkaniu wzięli udział zainteresowani rodzice, wyrażając zadowolenie z podejmowanych działań.
W ramach projektu będą prowadzone trzy rodzaje zajęć:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji  - 60 godzin;
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy – 60 godzin;
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie  nauk matematyczno- przyrodniczych – 60 godzin.

Okres trwania projektu 01.11.2012r. - 31.05.2012r. W zajęciach, w ramach projektu weźmie udział
19 uczniów
, niektórzy w dwóch rodzajach zajęć.

Poprawiony: środa, 07 listopada 2012 10:28
 
SP OLSZEWKA - SPOTKANIE Z RODZICAMI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 26 października 2012 08:23

W dniu 24. 10. 2012 r. w Szkole Podstawowej w Olszewce odbyło się spotkanie organizacyjno- informacyjne dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). OLSZEWKA

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor – Anna Górska. Następnie jednak oddała swój głos pani Beacie Krasce – Romanowskiej, która jest asystentem koordynatora Projektu i pracownikiem Urzędu Gminy w Lelisie. W spotkaniu wzięło udział 14 rodziców. Była to prawie stu procentowa frekwencja co świadczy o zainteresowaniu opiekunów tym projektem. Rodzice zadawali pytania i wyrazili zadowolenie z podejmowanych działań..

Na spotkaniu były podjęte m.in. poniższe zagadnienia:

 • Okres trwania zajęć dodatkowych:     od 01.11.2012 r. do 31.05.2013 r.
 • Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 258 uczniów (118K/140M) z kl. I - III szkół podstawowych z gminy Lelis.
 • W SP Olszewka wsparciem zostanie objętych 23 uczniów i uczennic, w tym w niektóre dzieci uczestniczą w 3 rodzajach zajęć

Rodzicom zostały przekazane dokumenty niezbędne do wykonania projektu: Regulamin, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, wzór Usprawiedliwienia, Oświdczenie o bezpiecznym powrocie dzieci po zajęciach.

W dniu 24. 10. 2012 r. w Szkole Podstawowej w Olszewce odbyło się spotkanie organizacyjno- informacyjne dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

 

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor – Anna Górska. Następnie jednak oddała swój głos pani Beacie Krasce – Romanowskiej, która jest asystentem koordynatora Projektu i pracownikiem Urzędu Gminy w Lelisie. W spotkaniu wzięło udział 14 rodziców. Była to prawie stu procentowa frekwencja co świadczy o zainteresowaniu opiekunów tym projektem. Rodzice zadawali pytania i wyrazili zadowolenie z podejmowanych działań..

 

Na spotkaniu były podjęte m.in. poniższe zagadnienia:

Okres trwania zajęć dodatkowych: od 01.11.2012 r. do 31.05.2013 r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 258 uczniów (118K/140M) z kl. I - III szkół podstawowych z gminy Lelis.

W SP Olszewka wsparciem zostanie objętych 23 uczniów i uczennic, w tym w niektóre dzieci uczestniczą w 3 rodzajach zajęć

 

Rodzicom zostały przekazane dokumenty niezbędne do wykonania projektu: Regulamin, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, wzór Usprawiedliwienia, Oświdczenie o bezpiecznym powrocie dzieci po zajęciach.

 

Poprawiony: piątek, 26 października 2012 08:29
 
SP NASIADKI - SPOTKANIE Z RODZICAMI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 października 2012 16:28

UE

 

W dniu 22 października 2012 r. o godz. 15:00 w SP w Nasiadkach odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci naszej szkoły biorących udział w projekcie pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Lelis- żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”, realizowanym przez Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, beneficjent Projektu Gmina Lelis w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu wzięli udział wszyscy zainteresowani rodzice (17 osób) i zaakceptowali rodzaj zajęć prowadzonych ramach projektu. W ramach projektu będą prowadzone trzy rodzaje zajęć:

 • I. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 3 uczniów.
 • II. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 11 uczniów.
 • III. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- nauki matematyczno- przyrodnicze - 4 uczniów.


Zebranie prowadziły:

Sylwia Smilgin-Kamińska - dyrektor szkoły
oraz Elżbieta Późniewska - nauczyciel.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

MAPA GMINY

MAPA GMINY

GOSP. KOMUNALNA

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

KALENDARIUM

poprzednim miesiącu listopad 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 44 1 2
week 45 3 4 5 6 7 8 9
week 46 10 11 12 13 14 15 16
week 47 17 18 19 20 21 22 23
week 48 24 25 26 27 28 29 30

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80