• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA
PRACA NA ZAJĘCIACH Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 lutego 2013 10:29

INDYWIDUALIZACJA INDYWIDUALIZACJA INDYWIDUALIZACJA

Poprawiony: poniedziałek, 25 lutego 2013 10:35
 
POLITYKA RÓWNOŚCIOWA W PO KL Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 09 listopada 2012 15:45

UEW dniu 08.11.2012 r. w Urzędzie Gminy w Lelisie odbyło się bezpłatne szkolenie na temat „Polityka równościowa w PO KL”. Spotkanie przeprowadzono w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Lelis- Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Trenerką szkolenia była pani Elżbieta Oskwarek współpracująca z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce. W spotkaniu wzięło udział 17 osób, szkolenie skierowane było do dyrektorów szkół oraz koordynatorówINDYWIDUALIZACJAszkolnych wyżej wymienionego projektu.

Podczas szkolenia poruszono zagadnienia:

1. Kontekst Polityki równości płci, m.in. pojęcia gender, stereotypy, dyskryminacja.
2. Bariery w osiąganiu faktycznej równości płci.
3. Założenia polityki równości płci, m.in. rodzaje projektów, wytyczne unijne.
4. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w pracy metodą projektową- działania, rezultaty, zarządzanie, ewaluacja i monitoring.

Poprawiony: piątek, 09 listopada 2012 16:53
 
SP ŁĘG STAROŚCIŃSKI - SPOTKANIE Z RODZICAMI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 listopada 2012 10:25

UE

 

W dniu 30.10. 2012 r. w Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). W spotkaniu wzięli udział zainteresowani rodzice, wyrażając zadowolenie z podejmowanych działań.
W ramach projektu będą prowadzone trzy rodzaje zajęć:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji  - 60 godzin;
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy – 60 godzin;
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie  nauk matematyczno- przyrodniczych – 60 godzin.

Okres trwania projektu 01.11.2012r. - 31.05.2012r. W zajęciach, w ramach projektu weźmie udział
19 uczniów
, niektórzy w dwóch rodzajach zajęć.

Poprawiony: środa, 07 listopada 2012 10:28
 
SP OLSZEWKA - SPOTKANIE Z RODZICAMI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 26 października 2012 08:23

W dniu 24. 10. 2012 r. w Szkole Podstawowej w Olszewce odbyło się spotkanie organizacyjno- informacyjne dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). OLSZEWKA

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor – Anna Górska. Następnie jednak oddała swój głos pani Beacie Krasce – Romanowskiej, która jest asystentem koordynatora Projektu i pracownikiem Urzędu Gminy w Lelisie. W spotkaniu wzięło udział 14 rodziców. Była to prawie stu procentowa frekwencja co świadczy o zainteresowaniu opiekunów tym projektem. Rodzice zadawali pytania i wyrazili zadowolenie z podejmowanych działań..

Na spotkaniu były podjęte m.in. poniższe zagadnienia:

 • Okres trwania zajęć dodatkowych:     od 01.11.2012 r. do 31.05.2013 r.
 • Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 258 uczniów (118K/140M) z kl. I - III szkół podstawowych z gminy Lelis.
 • W SP Olszewka wsparciem zostanie objętych 23 uczniów i uczennic, w tym w niektóre dzieci uczestniczą w 3 rodzajach zajęć

Rodzicom zostały przekazane dokumenty niezbędne do wykonania projektu: Regulamin, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, wzór Usprawiedliwienia, Oświdczenie o bezpiecznym powrocie dzieci po zajęciach.

W dniu 24. 10. 2012 r. w Szkole Podstawowej w Olszewce odbyło się spotkanie organizacyjno- informacyjne dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

 

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor – Anna Górska. Następnie jednak oddała swój głos pani Beacie Krasce – Romanowskiej, która jest asystentem koordynatora Projektu i pracownikiem Urzędu Gminy w Lelisie. W spotkaniu wzięło udział 14 rodziców. Była to prawie stu procentowa frekwencja co świadczy o zainteresowaniu opiekunów tym projektem. Rodzice zadawali pytania i wyrazili zadowolenie z podejmowanych działań..

 

Na spotkaniu były podjęte m.in. poniższe zagadnienia:

Okres trwania zajęć dodatkowych: od 01.11.2012 r. do 31.05.2013 r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 258 uczniów (118K/140M) z kl. I - III szkół podstawowych z gminy Lelis.

W SP Olszewka wsparciem zostanie objętych 23 uczniów i uczennic, w tym w niektóre dzieci uczestniczą w 3 rodzajach zajęć

 

Rodzicom zostały przekazane dokumenty niezbędne do wykonania projektu: Regulamin, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, wzór Usprawiedliwienia, Oświdczenie o bezpiecznym powrocie dzieci po zajęciach.

 

Poprawiony: piątek, 26 października 2012 08:29
 
SP NASIADKI - SPOTKANIE Z RODZICAMI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 października 2012 16:28

UE

 

W dniu 22 października 2012 r. o godz. 15:00 w SP w Nasiadkach odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci naszej szkoły biorących udział w projekcie pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Lelis- żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”, realizowanym przez Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, beneficjent Projektu Gmina Lelis w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu wzięli udział wszyscy zainteresowani rodzice (17 osób) i zaakceptowali rodzaj zajęć prowadzonych ramach projektu. W ramach projektu będą prowadzone trzy rodzaje zajęć:

 • I. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 3 uczniów.
 • II. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 11 uczniów.
 • III. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- nauki matematyczno- przyrodnicze - 4 uczniów.


Zebranie prowadziły:

Sylwia Smilgin-Kamińska - dyrektor szkoły
oraz Elżbieta Późniewska - nauczyciel.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

MAPA GMINY

MAPA GMINY

GOSP. KOMUNALNA

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

KALENDARIUM

poprzednim miesiącu grudzień 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 49 1 2 3 4 5 6 7
week 50 8 9 10 11 12 13 14
week 51 15 16 17 18 19 20 21
week 52 22 23 24 25 26 27 28
week 1 29 30 31

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80