• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

WYBORY 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE

na temat projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.

Proszę o wyrażenie opinii wypełniając poniższą ankietę:

ANKIETA

WZORY FORMULARZY

PKW

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

ŚMIECI - INFORMACJE
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY LELIS Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 kwietnia 2017 15:39

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY LELIS – 2016 ROK

GOSPODARKA KOMUNALNA

ANALIZARoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 08:23

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Poprawiony: poniedziałek, 03 kwietnia 2017 08:29
 
ZAWIADOMIENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 marca 2017 00:00

Zawiadomienie

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w okresie od 1 maja do 30 listopada 2017 r. Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych znajdujący się na terenie przy byłym składowisku odpadów w Gibałce (zjazd z drogi powiatowej w kierunku Łodzisk od strony Lelisa) czynny będzie w następujących dniach: INFORMACJA

 • maj           -  4 (czwartek), 27 ( sobota)
 • czerwiec    -  1 (czwartek), 24 (sobota)
 • lipiec         -  6 (czwartek), 29 ( sobota)
 • sierpień     - 3 (czwartek), 26 ( sobota)
 • wrzesień    - 7 (czwartek), 30 (sobota)
 • październik - 5 (czwartek), 28 (sobota)
 • listopad     - 2 (czwartek), 25 (sobota)


Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane będą:

 • zużyte opony,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • komputery, monitory, RTV( telewizory, radia, kamery, sprzęt Hi-Fi, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze, itp.), telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, tunery, wiertarki, piły, inne elektro – narzędzia oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane  prądem   lub bateriami,
 • odpady niebezpieczne ( opakowania po farbach i lakierach, świetlówki, zużyte  baterie i akumulatory, lampy rtęciowe i rtęciowo-sodowe, termometry, opakowania po środkach ochrony roślin, pojemniki po aerozolach), przeterminowane leki,
 • odpady ulegające biodegradacji.


Do PSZOK nie będą przyjmowane: zmieszane odpady komunalne, odpady zawierające azbest, smołę, papę i inne substancje niebezpieczne, części samochodowe,  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło zbrojone i hartowane, metale, glazura i terakota, odpady które są niezgodne z wykazem przyjmowanych odpadów, są nieposegregowane, ich ilość oraz rodzaj wskazuje że pochodzą z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.

 
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 maja 2016 15:48

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY LELIS – 2015 ROK

GOSPODARKA KOMUNALNA

ANALIZARoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Poprawiony: środa, 20 lipca 2016 15:51
 
ZAWIADOMIENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 10:16

ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w okresie od 1 maja do 30 listopada 2016 r.  INFORMACJA
Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych znajdujący się na terenie przy byłym składowisku odpadów w Gibałce czynny będzie w następujących dniach:

 • maj           -  5 (czwartek), 28 ( sobota)
 • czerwiec    -  2 (czwartek), 25 (sobota)
 • lipiec         -  7 (czwartek),  30 ( sobota)
 • sierpień     - 4 (czwartek),  27 ( sobota)
 • wrzesień    - 1 (czwartek),  24 (sobota)
 • październik - 6 (czwartek),  29 (sobota)
 • listopad     - 3 (czwartek),  26 (sobota)


Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane będą:

 • zużyte opony,
 • meble w tym również wersalki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, odkurzacze, maszyny do szycia elektryczne, żelazka, młynki do kawy, wagi elektroniczne, noże elektryczne, i elektroniczne kalkulatory, telefony komórkowe, faksy, automatyczne sekretarki, radia, telewizory, kamery wideo, magnetowidy, sprzęt hi-fi, elektroniczne instrumenty muzyczne),
 • niskoprężne lampy sodowe, liniowe lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, wiertarki, piły, spawarki, lutownice, kosiarki elektryczne, rozpylacze elektryczne, zabawki elektryczne, gry elektroniczne, sprzęt sportowy elektroniczny, gry wideo, automaty do gry i inny sprzęt elektryczny i elektroniczny, (sprzęt niekompletny nie będzie przyjmowany),
 • odpady niebezpieczne ( opakowania po farbach i lakierach, świetlówki, zużyte  baterie i akumulatory, lampy rtęciowe i rtęciowo-sodowe, termometry, opakowania po środkach ochrony roślin, pojemniki po aerozolach).


Informuje również, że od 1 maja 2016 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą :

 • za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 25 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,
 • za odbiór odpadów zbieranych w sposób „zmieszany”  w wysokości 40 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Nie zmienia się sposób dokonywania płatności za odbiór odpadów, dokonywać ich można w kasie Urzędu Gminy, bądź przelewem na indywidualne numery kont, które mieszkańcy otrzymali po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poprawiony: poniedziałek, 09 maja 2016 11:34
 
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 04 grudnia 2015 10:00

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. Z 2013, poz. 122, z późn. zm.) oraz w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 24 listopada 2015 roku informacją w sprawie przekazania do opiniowania i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego  na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 (WPGO 2016) wraz z Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego i pozostałymi załącznikami, zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu WPGO 2016.

Informuję, że projekt ww. dokumentów został zamieszczony:

 1. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Ekologia i Środowisko – Plany gospodarki odpadami,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/www.bip.mazovia.pl/,
 3. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego: http:/www.dialog.mazovia.pl/,
 4. na stronie Departamentu Środowiska: http:/www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/departamenty/wykaz-departamentow/art,10,departament-srodowiska.html.

Informuję także, że wyrażenie opinii, zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy o odpadach może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

Proszę o przekazanie opinii i ewentualnych uwag do projektu w formie papierowej na adres Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa i drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
ŚMIECIORADNIK Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 września 2015 12:54

ŚMIECIORADNIK

 • Dlaczego Polacy mają problem z segregowaniem odpadów?
 • Dlaczego warto segregować?
 • Dlaczego warto odwiedzać PSZOK?


ŚMIECIORADNIKŚmiecioradnik

 
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 maja 2015 10:05

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY LELIS – 2014 ROK

GOSPODARKA KOMUNALNA

ANALIZARoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 
ZAWIADOMIENIE 10.03.2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 marca 2015 12:15

ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2015 r. punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujący się na terenie po byłym składowisku odpadów w Gibałce czynny będzie w następujących dniach:

 • kwiecień  -  2 (czwartek), 25  (sobota)
 • maj  -  7 (czwartek), 30 ( sobota)
 • czerwiec - 27 (sobota)
 • lipiec - 2 (czwartek),   25 ( sobota)
 • sierpień - 6 (czwartek),  29 ( sobota)
 • wrzesień - 3 (czwartek),  26 (sobota)
 • październik - 1 (czwartek),  31 (sobota)
 • listopad  - 5 (czwartek),  28 (sobota)

Do punktu nieodpłatnie przyjmowane będą:

 • zużyte opony,
 • meble w tym również wersalki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, odkurzacze, maszyny do szycia elektryczne, żelazka, młynki do kawy, wagi elektroniczne, noże elektryczne, i elektroniczne kalkulatory, telefony komórkowe, faksy, automatyczne sekretarki, radia, telewizory, kamery wideo, magnetowidy, sprzęt hi-fi, elektroniczne instrumenty muzyczne),
 • niskoprężne lampy sodowe, liniowe lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, wiertarki, piły, spawarki, lutownice, kosiarki elektryczne, rozpylacze elektryczne, zabawki elektryczne, gry elektroniczne, sprzęt sportowy elektroniczny, gry wideo, automaty do gry i inny sprzęt elektryczny i elektroniczny, ( sprzęt niekompletny nie będzie przyjmowany ),
 • odpady niebezpieczne ( opakowania po farbach i lakierach, świetlówki, zużyte  baterie i akumulatory, lampy rtęciowe i rtęciowo -sodowe, termometry, opakowania po środkach ochrony roślin, pojemniki po aerozolach).

Jednocześnie informujemy, że :
1)    zużyty olej silnikowy można przekazać nieodpłatnie do punktu zorganizowanego przy stacji paliw w Lelisie, ul. Przemysłowa 9, telefon kontaktowy :  
29 / 761 – 10 – 96, 604 – 903 – 955,
2)    w sprawie utylizacji folii po sianokiszonce należy kontaktować się z Panem Janem Wołosz,  telefon kontaktowy : 29 / 760 – 52 – 46, 605 – 765 – 496.

ZAWIADOMIENIE 10.03.2015 RZawiadomienie 10.03.2015 r.

Poprawiony: czwartek, 26 marca 2015 12:23
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

KRS - PRZEGLĄDARKA

KSIĘGI WIECZYSTE - PRZEGLĄDARKA

MAiC

OBYWATEL.GOV.PL

MJWPU

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ODWIEDZAJĄCYCHBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80