• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

WYBORY 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE

na temat projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.

Proszę o wyrażenie opinii wypełniając poniższą ankietę:

ANKIETA

WZORY FORMULARZY

PKW

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

OBWIESZCZENIA_WOJTA_GMINY
OGŁOSZENIE 07.02.2017 r. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 lutego 2017 11:37

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lelis informuje, że od dnia 7 lutego 2017 r. przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie przy ul. Szkolnej 37 w godzinach od 9:00 do 14:00 wyłożony będzie do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny w sprawie przejęcia gruntów Skarbu Państwa.

ZAWIADOMIENIEOgłoszenie_07.02.2017 r.

 
OBWIESZCZENIE 19.08.2016 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 sierpnia 2016 13:17

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lelis

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji

Dotyczy: "Odbudowa jazu na rzece Rozga w m. Długi Kąt, gm. Lelis oraz w m. Wykrot, gm. Myszyniec, pow. Ostrołęcki - JAZ NA RZECE ROZOGA w KM 15+710. Rozbiórka obiektu hydrotechnicznego i budowa jazu piętrzącego, wraz z przepławką do migracji organizmów wodnych"

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 19.08.2016 r.

 
OBWIESZCZENIE 09.08.2016 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 sierpnia 2016 14:59

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lelis

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 09.08.2016 r.

Poprawiony: piątek, 12 sierpnia 2016 15:00
 
OBWIESZCZENIE 03.06.2016 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 czerwca 2016 09:59

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lelis

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 03.06.2016 r.

Poprawiony: poniedziałek, 06 czerwca 2016 10:02
 
OBWIESZCZENIE 18.03.2016 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 marca 2016 16:00

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lelis

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji

OBWIESZCZENIEObwieszczenie 18.03.2016 r.

Poprawiony: piątek, 18 marca 2016 16:07
 
OBWIESZCZENIE 17.03.2016 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 marca 2016 10:50

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lelis

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji.

OBWIESZCZENIEObwieszczenie 07.03.2016 r.

Poprawiony: piątek, 18 marca 2016 16:08
 
OGŁOSZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 stycznia 2016 23:01

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lelis informuje, że od dnia 14 stycznia 2016 r. przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie przy ul. Szkolnej 37 w godzinach od 8:00 do 14:30 wyłożony będzie do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny w sprawie przejęcia gruntów Skarbu Państwa oznaczonych:

  1. Numerem ewidencyjnym 722/1 o pow. 0,0400 ha w obrębie Obierwia i zapisanej w księdze wieczystej Nr OS1O/00084301

W/w nieruchomość użytkowana jest jako droga.

OGŁOSZENIEOgłoszenie 12.01.2015 r.

Poprawiony: czwartek, 21 stycznia 2016 23:08
 
OBWIESZCZENIE 13.08.2015 r. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 sierpnia 2015 12:18

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lelis

o wydaniu decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację  inwestycji.

Stosownie  do art. .49 ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego   (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 )  oraz  art. 21 ust.2 pkt  9  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r. o  udostępnianiu  informacji o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływaniu  na  środowisko  ( Dz. U. z  2008 r. nr 199,  poz.  1227 ze zm. )

zawiadamiam

że  13 sierpnia  2015 r. została  wydana  decyzja  o  środowiskowych uwarunkowaniach    na  realizację  przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą  „Przebudowa dróg  gminnych  nr 250604 W  i 250603W  zlokalizowanych pomiędzy  drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo”.

W  związku  z  powyższym  informuję,  że  z  w/w  decyzją  można  zapoznać  się  w  siedzibie Urzędu  Gminy  Lelis  w  pokoju  nr  6  w  godzinach  pracy  Urzędu.

Od  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w  Ostrołęce  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  Lelis  w  terminie  14  od  daty  publikacji   niniejszego  zawiadomienia.

OBWIESZCZENIEObwieszczenie 13.08.2015 r.

 
OBWIESZCZENIE Z DNIA 8 LIPCA 2015 R. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 lipca 2015 12:32

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 lipca 2015 r.

Zgodnie z § 2 ust 2 uchwały Nr IV/31/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Obierwia zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2015 r. (sobota) o godz. 18:00 w Zespole Szkół w Obierwi (sala nr 13) odbędzie się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie podziału sołectwa Obierwia.

OBWIESZCZENIEObwieszczenie z dnia 8.07.2015 r.

 
OBWIESZCZENIEWójta Gminy Lelis Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 17 czerwca 2015 14:52

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lelis

o wydaniu decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację  inwestycji.

Stosownie  do art. 49 ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego   (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 )  oraz  art. 21 ust.2 pkt  9  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r. o  udostępnianiu  informacji o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływaniu  na  środowisko  ( Dz. U. z  2013 r. , poz.  1235 ze zm. ),

zawiadamiam

że  15 czerwca 2015 r. została  wydana  decyzja  o  środowiskowych uwarunkowaniach    na  realizację  przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą  „Budowa obory rusztowej, wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 75DJP , wraz  z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we  wsi Obierwia, gm. Lelis, woj. Mazowieckie”.
W  związku  z  powyższym  informuję,  że  z  w/w  decyzją  można  zapoznać  się  w  siedzibie Urzędu  Gminy  Lelis  w  pokoju  nr  6  w  godzinach  pracy  Urzędu.
Od  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Ostrołęce  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  Lelis  w  terminie  14  od  daty  publikacji   niniejszego  zawiadomienia.

OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 grudnia 2014 12:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Lelis o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji.

"Przebudowa drogi gminnej nr 250618W w miejscowości Gąski"

OBWIESZCZENIEObwieszczenie

Poprawiony: poniedziałek, 01 grudnia 2014 13:07
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

KRS - PRZEGLĄDARKA

KSIĘGI WIECZYSTE - PRZEGLĄDARKA

MAiC

OBYWATEL.GOV.PL

MJWPU

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ODWIEDZAJĄCYCHBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80