Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z wydawnictwem Scholar ogłosiła XII edycję konkursu ,,Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Więcej informacji: www.fdpa.org.pl, tel. 22 864 03 90