Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs jest inicjatywą Małzonki Prezydenta RP i jest objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresowany jest on do Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 20218 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2018 poz 2212, z późn. zm.), a jego celem jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności Kół.

KONKURS KGW 2021