Uprzejmie informujemy, że województwo mazowieckie organizuje konkurs literacko-plastyczny „Jestem z Mazowsza - to powód do dumy” adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkających i uczących się na Mazowszu. Tematem przewodnim jest poszerzenie wiedzy młodego pokolenia o historii, kulturze, tradycjach czy przyrodzie zarówno ich małych ojczyzn, jak i całego regionu oraz rozwijanie i promowanie talentów artystycznych młodych Mazowszan.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl pod adresem:

https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/inne/art,225,konkurs-jestem-z-mazowsza.html