MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA DLA BŁĘKITNEGO NIEBA

czyste powietrze 1

CZYSTE POWIETRZE

Wójt Gminy Lelis zaprasza mieszkańców Gminy Lelis na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 22 marca 2022 roku o godz. 17:00
w siedzibie Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis, sala konferencyjna (pokój nr 1).
Spotkanie poprowadzi Pan Radosław Litwa, który zaprezentuje założenia Programu „Czyste Powietrze”, omówi rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Spotkanie informacyjne - PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" - 14.12.2021 R.

Wójt Gminy Lelis zaprasza mieszkańców Gminy Lelis na spotkanie informacyjne dotyczące  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 roku o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis, sala konferencyjna (pokój nr 1).

czyste powietrze spotkanie 14 12 2021

INFORMACJA

Spotkanie informacyjne - PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" - 28.09.2021 R.

spotkanie czyste powietrze 28 09 2021

INFORMACJA

INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS O OTWARCIU PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Wójt Gminy Lelis informuje wszystkich mieszkańców o otwarciu punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”.

W ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego zainteresowane osoby będą mogły m.in.:

  • otrzymać informacje dotyczące Programu „ Czyste Powietrze ”,
  • uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie,
  • przekazać wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie przyjmował interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 12:00 ( pok. nr 8 ). Również telefonicznie będzie można umówić się na konsultacje pod nr telefonu (29) 746-90-39.

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” SPOTKANIE INFORMACYJNE

Wójt Gminy Lelis zaprasza mieszkańców Gminy Lelis na spotkanie informacyjne dotyczące  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 roku o godz. 18:00 w budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie.

Spotkanie poprowadzi Pan Radosław Litwa, który zaprezentuje założenia Programu „Czyste Powietrze”, omówi rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.