UWAGA !

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, w tym wyłonionych do udziału w Programie poprzez udział w konkursie Dyplom z Marzeń oraz Związkiem Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”  ogłasza XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Są maturzystami 2019 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2019 roku będą dyskwalifikowani;
  1. Mieszkają na terenie jednej z gmin,na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse,Myszyniec oraz Olszewo-Borki;
  1. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł brutto, wyliczony w czerwcu 2019 r. Jeśli członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  1. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;
  1. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

O stypendium nie mogą się ubiegać maturzyści podejmujący studia na kierunkach służb mundurowych.

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2019/2020 rekomenduje 9 osób do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 5000,00 zł, przy czym liczba ta może ulec zmniejszeniu po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Stypendialną Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Pierwszeństwo mają osoby,które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.

W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:

  1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;
  2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów brutto rodziny w czerwcu 2019 r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”);
  3. Klauzula informacyjna dla członków rodzin kandydatów na stypendystów.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2019 r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”,ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

UWAGA! Termin składania wniosków został wydłużony do 6 sierpnia 2019 r.

W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata, Algorytm oraz Regulamin przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej www.kurpsierazem.eu w aktualnościach oraz w zakładce dokumenty do pobrania.

Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” znajduje się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu,ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, II piętro,pok. nr 31i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Kontakt:tel.517-479-418, 507-856-135; 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

www.kurpsierazem.euwww.przedszkolabezgranic.euwww.facebook.com/kurpsierazem.eu