Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XLIX Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 25 stycznia 2023 r. (środa) na godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

Podczas ostatniej sesji w tym roku 29 grudnia 2022 r., Rada Gminy Lelis uchwaliła budżet na 2023 rok. 
Dochody zaplanowano na kwotę  48 400 000,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 58 231 730,00 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 9 831 730,00 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5 436 331,45 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2 518 000,00 zł i przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1 877 398,55 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 17 472 268,68 zł. W przyszłorocznym budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe m.in. na przebudowę dróg gminnych i powiatowych, budowę punktu przedszkolnego w Białobieli, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kurpiewskie, remont budynku CK-BiS w Lelisie oraz szereg innych zadań.

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XLVIII Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 29 grudnia 2022 r. (czwartek) na godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

XLVII SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XLVII Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 13 grudnia 2022 r. (wtorek) na godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XLVII Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 13 grudnia 2022 r. (wtorek) na godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

XLVI SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XLVI Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 25 listopada 2022 r. (piątek) na godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

XLV SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XLV Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 31 października 2022 r. (poniedziałek) na godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

XLIV SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XLIV Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 30 września 2022 r. (piątek) na godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

XLIII SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XLIII Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) na godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XLII Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 22 lipca 2022 r. (piątek) na godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

XLI SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XLI Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) na godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 14 czerwca 2022 r. (wtorek) na godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 22 kwietnia 2022 r. (piątek) na godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

OBWIESZCZENIE - XXXVII SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 29 marca 2022 r. (wtorek) na godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XXXVI Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 24 lutego 2022 r. (czwartek) na godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

OBWIESZCZENIE - XXXV SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XXXV Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) na godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.

XXXIV SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Gminy Lelis na dzień 28 grudnia 2021 r. (wtorek) na godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelis.