POWIADAMIANIE SMS

SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW GMINY LELIS

System powiadamiania SMS przeznaczony jest przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Lelis. Głównym jego celem jest przekazywanie ostrzeżeń o grożących niebezpieczeństwach. Dodatkowo system ten przeznaczony jest do informowania o ważnych terminach oraz interesujących wydarzeniach związanych z Gminą Lelis.

Aby skorzystać z usługi otrzymywania bezpłatnych SMS-ów wyślij SMS pod numer 727-799-740, podając w treści: imię, nazwisko oraz miejscowość celem dodania danych kontaktowych osoby do odpowiedniej kategorii.

Treść SMS: IMIĘ, NAZWISKO – MIEJSCOWOŚĆ, (+ dodatkowa KATEGORIA), .....

Dodatkowe Kategorie: ROLNICY, HDK.

 

ROLNICY - informacje dot. spraw rol. dla rolników z terenu gminy Lelis,

HDK - Informacje dla Honorowych Dawców Krwi przy klubie OSP Lelis,

 

Aby wyrejestrować się z systemu należy wysłać wiadomość SMS o treści „WYPISZ MNIE” na nr tel.: 727-799-740.

Koszt rejestracji i wyrejestrowania jest równy opłacie podstawowej za wysłanego SMS-a wg. stawek Państwa operatora.