ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2023

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2023 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Lelis w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2023 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające  zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Lelis w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2023 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 05 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2023 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Lelis z dnia 03 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Lelis w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

Zarządzenie Nr 0050.116.2022 Wójta Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2022 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 26 września 2022 r.

Zarządzenie nr 0050.86.2022 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2022 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości, o powierzchni 64 m², stanowiącej własność Gminy Lelis, o nr ewid. 609/2 położonej w miejscowości Lelis, gmina Lelis.

ZARZĄDZENIE Nr 005.59.2022 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim

ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2022 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Łęgu Przedmiejskim

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim.

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2021 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Durlasach

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2021 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2020 WÓJTA GMINY LELIS

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2020 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 października 2020 r. w sprawie trybu pracy Urzędu Gminy Lelis w okresie stanu epidemii

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2019 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania  wiejskiego w sołectwie Białobiel w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa  i członków rady sołeckiej.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2019 WÓJTA GMINY LELIS  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2019 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2019

ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2019 WÓJTA GMINY LELIS  z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LELIS

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.