ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2022 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Łęgu Przedmiejskim