ZARZĄDZENIE Nr 005.59.2022 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim