Zarządzenie Nr 0050.116.2022 Wójta Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.