Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Lelis z dnia 03 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Lelis w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.