ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2023 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.