ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2023 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające  zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Lelis w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.