ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2019 WÓJTA GMINY LELIS  z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.