ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2021 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym