ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim.