OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

UCHWAŁY RADY GMINY LELIS

Uchwały Rady Gminy Lelis w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi i obwody wyborcze.

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/228/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

INFORMACJA

W związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych w przedmiocie liczby powoływanych urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz terminu przyjmowania przez Dyrektora Delegatury zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych podaję informację o aktualnej liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce oraz nowym terminie dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.