Uchwały Rady Gminy Lelis w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi i obwody wyborcze.

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/228/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/229/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Lelis na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych