X EDYCJI GMINNEGO KONKURSU
„JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

Konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce we współpracy z ks. Kanonikiem, proboszczem Parafii p.w. Świętej Anny w Dąbrówce Stanisławem Grosfeldem w dniu 17.10.2019 r.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik. Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Lelis i organizatorzy konkursu: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce p. Ewa Czerkas oraz ks. Kanonik Stanisław Grosfeld, proboszcz parafii p.w. Św. Anny w Dąbrówce. Koordynatorem działań związanych z organizacją konkursu jest nauczycielka Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, p. Wanda Aptacy.  Dzień 17.10.2019 r. był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w szkole. Wszyscy pracownicy szkoły byli angażowani w prace związane z konkursem zgodnie z opracowanym projektem organizacyjnym.

Uroczystość w dniu 17.10.2019 r. zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik, Proboszcz Parafii p.w. Świętej Anny w Dąbrówce ks. Kanonik Stanisław Grosfeld, redaktor dwumiesięcznika „Wieści Gminne” Antoni Kustusz.

 Teskt: SP Dąbrówka