NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - KOMUNIKAT

Komunikat Starosty Ostrołęckiego z dnia 9 marca 2022 r. o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrołęckiego w czasie obowiązywania stanu epidemii.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Ostrołęckiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów w punktach przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego w 2022 roku.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
Z DNIA  30 CZERWCA  2021 R.
w sprawie przywrócenia  bezpośredniej obsługi w  punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2021 r. zostanie wznowione udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 731 407 207  w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 8.00-16.00, we wtorek od 8.00 do 17.30, piątek 8.00-14.30.

POMOC PRAWNA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OSTROŁĘCKIEGO

PDFLista jednostek (pobierz)

KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce informuje, że z dniem 25 maja 2020 r. na terenie powiatu ostrołęckiego zostanie wznowione udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego.

Zasady obowiązujące od 25 maja br. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego:

  1. Tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem mogą osobiście zgodnie z umówionym telefonicznie terminem skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. Otrzymanie terminu wizyty, nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym;
  3. Należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa;
  4. Porada prawna udzielana będzie osobie uprawnionej bez osób towarzyszących:
  5. Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób ( to jest 2 metry) i pracowników urzędu;
  6. Po wejściu do lokalu, w którym udzielane są porady prawne należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący;
  7. Nie będzie możliwości skorzystania z toalet znajdujących się w urzędzie;
  8. W przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń wizyta w urzędzie nie będzie możliwa.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego w roku 2020.

Lista jednostek w załaczniku do artykułu.