Wspieramy rozwój obszarów wiejskich poprzez finansowanie oraz realizację działań i projektów prospołecznych na rzecz mieszkańców wisi.

Wsparcie finansowe
Wspieramy polskich rolników, wzmacniamy polską gospodarkę.

Bezpieczeństwo socjalne
Budujemy bezpieczeństwo socjalne rolników i ich rodzin.

Wsparcie społeczne i rozwój
Rozwijamy i aktywizujemy społeczności lokalne.