W związku z wejściem w życie w dniu 06 stycznia 2023r przepisów nowej Ustawy z dnia 04 listopada 2022r o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 2022, poz. 2727) zmieniają się niektóre zasady rejestracji zwierząt dla dotychczasowych gatunków: bydło, owce, kozy i świnie oraz wprowadza się obowiązek rejestracji kolejnych gatunków zwierząt: koniowate, wielbłądowate, jeleniowate – znakowane i zgłaszane indywidualnie, drób i jaja wylęgowe – zgłaszane grupowo.


Nowa ustawa wprowadza między innymi:

 • Rejestracja nowych działalności (dotychczasowa nazwa siedziba stada) – więcej szczegółowych danych w zakresie: gatunku zwierząt, systemu utrzymywania zwierząt, technologii produkcji, budynków wchodzące w skład działalności, działek ewidencyjnych na których prowadzony jest wypas zwierząt;
 • Posiadacze dotychczasowych działalności (siedzib stad) mają obowiązek uzupełnienia ww danych w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy;
 • Wprowadza się obowiązek rejestracji nowych rodzajów działalności: wypas zwierząt, siedziba stada, w której dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stad w celu produkcji mięsa na użytek własny cyrk objazdowy grupa tresowanych zwierząt zakład drobiu;
 • W przypadku posiadaczy nowych gatunków zwierząt , których rodzaje określa ustawa wprowadza się terminy na ich rejestrację:
  - jeleniowate/wielbłądowate rejestracja działalno ści 6 m-cy od wejścia u staw y oznakowanie i zgłoszenie 18 m-cy od wejścia ustawy
  - koniowate: rejestracja działalności i zgłoszenie zwierząt 3 m-ce od wejścia ustawy
  - drób: rejestracja zakładu drobiu 3 m-ce od wejścia ustawy
 • Zmiana sposobu dokonywania zgłoszeń:
  - aplikacja internetowa i opcjonalnie forma papierowa (formularze zgłoszeń dostępne wyłącznie na stronie internetowej ARiMR) - dotyczy działalności prowadzących chów/hodowlę (bydło, owce, kozy i świnie) oraz właściciele koniowatych i tylko do 31.12.2025r; od 01.01.2026r tylko aplikacja internetowa
  - tylko aplikacja internetowa – od wejścia ustawy wszystkie pozostałe rodzaje działalności w tym zakłady drobiu i posiadacze koniowatych
 • Brak paszportów bydła w obrocie krajowym - paszporty wydawane będą bezpłatnie tylko tym posiadaczom siedzib stad, z których bydło będzie przemieszczana bezpośrednio do innych krajów Unii Europejskiej (ostatni posiadacz w Polsce - eksporter);
 • Spis stanu stada świń dwa razy do roku nie później niż:
  - do 30 czerwca danego roku
  - do 31 grudnia danego roku
 • Dopuszczone środki identyfikacji:
  - kolczyk zwykły lub elektroniczny: bydło, owce, kozy, świnie, wielbłądowate, jeleniowate
  - opaska na pęcinę zwykła lub elektroniczna: owce, kozy
  - kapsułka ceramiczna (bolus): bydło, owce, kozy
  - wszczepiany transponder: bydło, owce, kozy, wielbłądowate, jeleniowate, koniowate
  - tatuaż: owce, kozy, jeleniowate
  - marker genetyczny: koniowate
 • Terminy - oznakowanie i zgłoszenie najpóźniej przed opuszczeniem zwierzęcia siedziby stada i nie później niż:
  - bydło: oznakowanie kolczykiem i zgłoszenie – 7 dni od urodzenia; oznakowanie bolus do 60 dni + 7 dni na zgłoszenie; pozostałe zgłoszenia – 7 dni
  - owce i kozy: oznakowanie i zgłoszenie 180 dni od urodzenia; pozostałe zgłoszenia – 7 dni
  - świnie: oznakowanie 30 dni + 7 dni na zgłoszenie (łącznie 37 dni); pozostałe zgłoszenia – 7 dni; zdarzenia w obszarze zapowietrzonym/ zagrożonym/ objętym ograniczeniami - 2 dni
  - lochy: 7 dnia wszystkie zgłoszenia
  - wielbłądowate/jeleniowate: oznakowanie 9 miesięcy od urodzenia; pozostałe zgłoszenia – 7 dni
  - koniowate: zgłoszenie urodzenia 3 miesiące; identyfikacja w terminie 12 miesięcy; pozostałe zgłoszenia – 7 dni
  - drób: zakłady drobiu których dotyczy obowiązek zgłaszania zdarzeń określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022r poz. 2829 w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych; zgłoszenie zd arzeń wybycia /przybycia drobiu/jaj wylęgowych - 7 dni, zgłoszenie padnięć śmierci drobiu posiadacz zgłasza ilościowo za okres tygodnia, w którym wystąpiły te zdarzenia - 7 dni.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod adresem www.arimr.gov.pl