INFORMACJA

Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo - Borki z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski Gmina Lelis
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej

Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo - Borki z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski Gmina Lelis

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej www.zdp.ostroleka.pl  w dniu 20.10.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do dnia 4 listopada 2021 r.:

  • e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

ZDP

Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo - Borki z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski Gmina Lelis

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo - Borki z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski Gmina Lelis

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej www.zdp.ostroleka.pl w dniu 16.09.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do dnia 30 września 2021 r. e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Gminy Lelis.

AKCJA INFORMACYJNA II

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej II - dotyczącej projektowanej OBWODNICY OSTROŁĘKI w ciągu drogi krajowej nr 53.

Obwodnica Ostroleki akcja inf II

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej „Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło od  km 0+000 do ok. km 6+650 z budową oświetlenia ulicznego”.
Materiały informacyjne udostępnione zostały na stronie internetowej
www.zdp.ostroleka.pl w dniu 27.11.2020 r.
Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r.

„BUDOWA OBWODNICY OSTROŁĘKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 53”

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej I - dotyczącej projektowanej OBWODNICY OSTROŁĘKI w ciągu drogi krajowej nr 53.

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej dk53-obwodnica-ostroleki.pl w dniu 17 kwietnia 2020 r.
Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w terminie: do dnia 5 maja 2020 r., w formie:e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (forma preferowana) lub pocztą na adres: MULTICONSULT Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa z dopiskiem: „Akcja informacyjna I – Budowa Obwodnicy Ostrołęki w ciągu DK-53”.

http://dk53-obwodnica-ostroleki.pl/