KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej „Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło od  km 0+000 do ok. km 6+650 z budową oświetlenia ulicznego”.
Materiały informacyjne udostępnione zostały na stronie internetowej
www.zdp.ostroleka.pl w dniu 27.11.2020 r.
Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r.