Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo - Borki  z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski Gmina Lelis

Materiały informacyjne udostępnione są na stronie internetowej www.zdp.ostroleka.pl

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ  9 listopada 2021 r. W GODZINACH 14:00-18:00 W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY, LICZYMY NA PAŃSTWA UDZIAŁ