Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej udziela dotacji i wsparcia w celu  stworzenia nowych miejsc pracy w Ostrołęce i okolicach, zwłaszcza dla osób, którym ze względu na dodatkowe okoliczności jest na rynku pracy szczególnie trudno (np. osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, chorym psychicznie). Druga grupa docelowa to np. organizacje czy instytucje publiczne, które chcą się włączyć w rozwiązywanie problemów społecznych i/lub znaleźć dla siebie źródło dodatkowego dochodu.

MOWES działa w subregionie ostrołęckim  już od kilku lat i właśnie uruchamiamy kolejną rekrutację do projektu:

Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim, która potrwa do 11 grudnia 2017.

W załączeniu informacja prasową/artykuł, który wyjaśnia korzyści i sposób funkcjonowania  sektora ekonomii społecznej i zachęca do udziału w rekrutacji. 

Oferta jest skierowana także do osób fizycznych.

Krótko o ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES)1, to „sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.”