„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021 – 2026”

 hdk 2021 film

”TWOJA KREW-MOJE ŻYCIE”

Kampania promująca honorowe krwiodawstwo ”TWOJA KREW-MOJE ŻYCIE”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do oddawania krwi mieszkańców woj. mazowieckiego szczególnie w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień), kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew. W czasie wakacji spada liczba honorowych dawców krwi, natomiast liczba pacjentów potrzebujących jej jest większa, niż w innych miesiącach.

Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18 – 65 lat legitymujące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, zapraszamy do siedziby Centrum Krwiodawstwa przy ul. Saskiej 63/75, do naszych Terenowych Oddziałów oraz na akcje krwiodawstwa zaplanowane na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Harmonogram akcji krwiodawstwa dostępny jest w linku: http://www.rckik-warszawa.com.pl/pliki/plan.pdf 

OGŁOSZENIE

Do wszystkich członków Honorowych dawców krwi z klubu HDK PCK przy OSP w Lelisie.

W dniu 13 grudnia 2019 roku o godzinie 16:00 w lokalu Urzędu Gminy w Lelisie (Sala konferencyjna) odbędzie się zebranie sprawozdawco - wyborcze klubu HDK PCK przy OSP w Lelisie z następującym porządkiem: