prow 2014 2020 2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP
w msc. Dąbrówka, gm. Lelis współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
 Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywany wynik operacji: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty.

 

Gmina Lelis realizuje projekt pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest: „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis”

Opis operacji:

W ramach realizowanego projektu przewiduje się rozbudowę dwóch stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dąbrówka, gm. Lelis. Przewiduje się, że spowoduje to osiągnięcie następujących wyników operacji: - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis – 1 sztuka; - rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty – 2 sztuki. Wartość projektu: 2.186.457,03 zł z tego wartość uzyskanego dofinansowania: 1.116.706,00 zł.