POLiŚ 2014-2020

Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis” współfinansowany jest ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach POLiŚ 2014 - 2020, Priorytet II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach.

Wartość projektu - 3 821 120,28 zł, z tego wkład FS - 2 627 011,57 zł.

Głównym celem jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Oprócz korzystnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego, realizacja operacji poprawi jakość życia mieszkańców Gminy, którzy zyskają dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej. Zwiększy się stopień skanalizowania Gminy Lelis oraz przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lelis z 120 m3/d  na 350 m3/d. Tym samym zmniejszy się ilość ścieków trafiających bezpośrednio do wód powierzchniowych i podziemnych.

Planowanymi efektami będzie: przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych i jej wsparcie w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych, wybudowanie 3,1 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2,07 km sieci wodociągowej. Projekt umożliwi osiągnięcie wzrostu liczby:

  • nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej o 463 osoby,
  • dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków o 463 osoby,
  • dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę o 124 osoby.

Wskaźnik ilości suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie około - 0,02 tys. Mg/rok.

 

POIiŚ 2014-2020

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

  • specjalny adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub
  • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

 


 POLiŚ 2014-2020

31.12.2018 r. Gmina Lelis zakończyła realizację projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis” współfinansowanego jest ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014 - 2020, Priorytet II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wartość projektu – 4 600 347,29 zł, z tego wkład FS – 3.165.501,78 zł.

oczyszczalnie lelis 1

Głównym celem wniosku było zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Oprócz korzystnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego, realizacja operacji poprawiła jakość życia mieszkańców Gminy, którzy zyskali dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej. Zwiększył się stopień skanalizowania Gminy Lelis oraz przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lelis z 120 m3/d na 350 m3/d. Tym samym zmniejszyła się ilość ścieków trafiających bezpośrednio do wód powierzchniowych i podziemnych. Planowanymi efektami była: przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych i jej wsparcie w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych, wybudowanie 3,1 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2,07 km sieci wodociągowej.