WFOŚIGW
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel gm. Lelis
WFOŚIGW
Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis - 2017 r.
WFOŚIGW
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest - 2016 r.
NFOŚIGW
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest - 2015 r.
NFOŚIGW
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest - 2015 r.
WFOŚIGW
Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów i innych niż niebezpieczne objęte w m. Gibałka gm. Lelis - 2014 r.
WFOŚIGW
Turniej Wiedzy Ekologicznej i Ochrony Środowiska - 2014 r.
WFOŚIGW
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest - 2014 r.
WFOŚIGW
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lelis
WFOŚIGW
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Lelis