wfosigw
Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Lelisie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15 000 zł.
wfosigw
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2022 r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35 000 zł.
wfosigw
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2021 r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 28 425,54 zł.
wfosigw
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2020 r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 42.392,08 zł.
wfosigw
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Lelis dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji środków, w kwocie 260 000,00 zł
wfosigw
Odbiór transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu gminy Lelis w 2019 r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9.320.68 zł.
wfosigw
Budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis etap II - 2018 r.
WFOŚIGW
"Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis" - 2018 r.
WFOŚIGW
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel gm. Lelis
WFOŚIGW
Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis - 2017 r.
WFOŚIGW
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest - 2016 r.
NFOŚIGW
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest - 2015 r.
NFOŚIGW
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest - 2015 r.
WFOŚIGW
Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów i innych niż niebezpieczne objęte w m. Gibałka gm. Lelis - 2014 r.
WFOŚIGW
Turniej Wiedzy Ekologicznej i Ochrony Środowiska - 2014 r.
WFOŚIGW
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest - 2014 r.
WFOŚIGW
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lelis
WFOŚIGW
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Lelis