UTYLIZACJA AZBESTU

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że do dnia 12.07.2019 r. przyjmowane będą  wnioski o utylizację zdjętego azbestu (eternitu) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lelis.

 

Wypełnioną Informację o wyrobach zawierających azbest (załącznik) należy złożyć w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis w pokoju nr 7