PROGRAM - CZYSTE POWIETRZE

Dzięki ofercie finansowej Programu „Czyste Powietrze” każdy Polak – poprzez termomodernizację własnego domu i wymianę źródła ciepła – może nie tylko zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, lecz również obniżyć swoje rachunki, podwyższając w ten sposób komfort i standard swojego życia.
W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego programu, od 15 maja 2020 roku Ministerstwo Klimatu uprościło zasady Programu oraz ograniczyło do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Wprowadzono ponadto możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skrócono czas rozpatrywania wniosków.
Zachęcamy do zapoznania się z załączoną ulotką oraz broszurą, w których znajdują się najważniejsze informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze”.