Urząd Gminy Lelis przypomina, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://ceeb.gov.pl/  lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis.
Deklaracje do CEEB należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2022 r. Termin ten dotyczy źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. W przypadku nowo uruchomionych źródeł ciepła, czyli po 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca składa deklarację w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia.

Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Razem zadbajmy o powietrze, którym oddychamy!