PLAN POLOWAŃ

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 w obwodzie nr 31.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU PN. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE OSTROŁĘKA I POWIECIE OSTROŁĘCKIM (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o realizacji projektu  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)”
Projekt jest realizowany w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

WFOŚIGW

Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo -cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2021 r.

Informujemy, że Gmina Lelis zakończyła w 2021 r. realizację zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lelis w 2021 r.” Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach programu usuwania wyrobów azbestowych zgodnie z aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lelis na lata 2019 – 2032” przyjętą Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2019 roku.
Realizacja zadania polegała na odbiorze, transporcie i utylizacji płyt azbestowo-cementowych falistych dla budownictwa od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lelis w ilości 244,623 ton, zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców Gminy Lelis.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA ROK 2021/2022

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA ROK 2021/2022

Ogólnokrajowy skoordynowany program zwalczania ASF poprzez odstrzały, poszukiwania padłych dzików i ich szczątków w polowaniach zbiorowych.

plan polowan 2021 2022 02 12 2021

Gmina Lelis podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

CK-BiS

Konferencja w związku z wydaniem 100. numeru dwumiesięcznika "Wieści Gminne"

18 listopada 2021 r w godz. 10:00-14:00

w sali widowiskowej centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48

konferencja wiesci gminne 2021