OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie planuje przystąpić do realizacji Programów „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022 które finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z programów proszone są o kontakt z Panią Iwoną Nasiadka pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w terminie do 21.10.2021 r.  pod numerem telefonu (29) 761 19 94 w godz. od 8:00 do 15:30, lub poprzez kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia osób zainteresowanych tą formą wsparcia umożliwi nam właściwe oszacowanie potrzeb wśród mieszkańców Gminy Lelis i złożenie odpowiedniego wniosku.

INFORMACJA

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE 2021-2022

plan polowan 12 10 2021

INFORMACJA

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE 2021-2022

Zarząd Koła Łowieckiego „Geolog” zawiadamia, że w sezonie łowieckim 2021-2022, na terenie Nadleśnictwa Nowogród w obwodzie nr 137 planowane są polowania zbiorowe w następujących terminach:

plan polowań 2021 22

OGŁOSZENIE

Gmina Zbójna przystąpiła do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027”, tj. dokumentu określającego cele strategiczne oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego wskazanej gminy, wpływające na poprawę jakości życia jej mieszkańców.

Strategia opracowywana jest z zachowaniem zasad partycypacji społecznej. W związku z powyższym zapraszamy Państwa jako mieszkańców gminy sąsiadującej do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Zbójna

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, pokój nr 9 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30).

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie http://zbojna.powiatlomzynski.pl/bip/

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” organizuje cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla mieszkańców obszaru objętego LSR z zakresu PREMII na podjęcie działalności gospodarczej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD PLAKAT 11 10 2021

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lelis do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 39 w dniu 13.10.2021 r. w godz. 9.00 – 12:00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Konsultacje skierowane są do:

  • społeczności lokalnej,
  • przedsiębiorców,
  • osób fizycznych,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne.