OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2022 rok”

Wójt Gminy Lelis zaprasza organizacje  pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Lelis do konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Lelis z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

1. Cel i przedmiot konsultacji:

- poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  działających na terenie Gminy Lelis, na temat projektu programu.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1)   rozpoczęcie konsultacji -  13 września 2021 r.

  • zakończenie konsultacji - 27 września 2021 r.

3.  Sposób przeprowadzenia konsultacji:

  • konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag do projektu Programu,
  • opinie i uwagi wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać na załączonym formularzu w terminie do 27 września 2021 r., drogą pocztową lub elektroniczną na adres : Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lelisie (pokój nr 3).

4. Zasięg terytorialny konsultacji: Obszar Gminy Lelis.