Urząd Gminy w Lelisie informuje, że dnia 5 listopada 2021 r. (piątek) wnioski o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych przyjmowane będą do godz. 1200.

Powyższe wynika z konieczności wdrożenia nowych rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.