Konsultacje społeczne w sprawie rozpoczynających się prac nad Strategią Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030 r.

W Urzędzie Mista Ostrołęki rozpoczynają się prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030 r. Strategia ta stanie sie wyznacznikiem działań samorządu na najbliższe lata. Dlatego UM przystępuje do szerokich konsultacji społecznych z osobami i podmiotami reprezentującymi różne, lokalne środowiska społeczne i zawodowe, posiadającymi największy wpływ na rozwój Ostrołęki, a także z aktualnymi i potencjalnymi partnerami strategicznymi samorządu.