Fundacja Orange wraz z liderami Pracowni Orange ogłosiła nabór do programu wsparcia dla lokalnych społeczności o nazwie Pracownie Orange. Celem programu jest stworzenie multimedialnych świetlic wyposażonych w szybki internet i nowoczesny sprzęt, które mają stać się centrum edukacji, spotkań i rozwoju mieszkańców mniejszych miejscowości. W ramach programu grupy inicjatywne z miejscowości do 40 tys. mieszkańców, których gminach nie ma jeszcze Pracowni Orange, mogą ubiegać się o dwuletnie wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu Pracowni.

Poza multimedialną świetlicą wyposażoną w darmowe połączenie z internetem i sprzęt, grupy inicjatywne otrzymują szkolenia i warsztaty z animacji społecznej, umiejętności liderskich i cyfrowych. Dodatkowo, mogą organizować ciekawe i pożyteczne aktywności dla mieszkańców, a w razie potrzeby otrzymują granty na realizację własnych projektów.

Aby wziąć udział w programie, należy zorganizować grupę inicjatywną składającą się z trzech osób, które w porozumieniu z lokalną instytucją lub organizacją, doprowadzą do wyznaczenia lokalu, w którym Pracownia będzie mogła funkcjonować — mogą to być na przykład m.in. przestrzenie bibliotek, domów kultury, szkół, świetlic, kół gospodarzy i gospodyń wiejskich lub też młodzieżowych ośrodków socjoterapii, organizacji pozarządowych. 

Grupy składają wniosek na stronie Pracowni Orange, opisując swój pomysł na działanie świetlicy. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia 2023 r., a niezależna komisja wybierze i w czerwcu ogłosi listę 20 miejscowości, które zostaną przyjęte do udziału w programie.

Pracownie Orange to inicjatywa, która ma na celu wsparcie mniejszych miejscowości w rozwoju działań społecznych i edukacyjnych. Poprzez dostęp do nowoczesnego sprzętu i darmowego internetu, mieszkańcy tych miejscowości mają szansę na podnoszenie swoich kwalifikacji, rozwijanie zainteresowań oraz budowanie relacji międzyludzkich. Program ten, to inwestycja w lokalne społeczności — tworzenie miejsc, gdzie tętni życie i które jak najlepiej służą mieszkańcom.