Zapraszamy do korzystania z serwisu internetowego ePodatki. Usługa adresowana jest do osób fizycznych, które chcą przeglądać swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy. Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość wykonania opłat bezpośrednio z serwisu.
Dostęp do serwisu uzyskujemy poprzez zalogowanie profilem zaufanym. Przy pierwszym logowaniu zostaniemy poproszeni o wprowadzenie podstawowych danych. Po utworzeniu konta otrzymamy informację na podany adres e-mail. Po weryfikacji konto zostanie automatycznie aktywowane w systemie w ciągu kliku dni (nie wymaga wizyty w urzędzie).
https://uglelis.epodatnik.info/

ePodatki