PROGRAM REGIONALNY MAZOWSZE 2023 - BEZROBOTNI DO 30 ROKU ŻYCIA

W ramach programu Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce oferuje:

  • Prace interwencyjne
  • Roboty publiczne
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Bony na zasiedlenie

Z programu regionalnego mogą skorzystać osoby do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.