PROGRAM REGIONALNY MAZOWSZE 2023 - BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI

W ramach programu Powiatowego Urządu Pracy w Ostrołęce oferujemy:

  • Prace interwencyjne
  • Roboty publiczne
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Bony na zasiedlenie

Z programu regionalnego mogą skorzystać osoby zamieszkałe na wsi, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.